JAK NAKUPOVAT
Jak nakupovat

Objednávka je obchodem gotoh.cz bezpečně akceptována tehdy, přijde-li Vám v prohlížeči po jejím odeslání zpětné potvrzení. Všechny objednávky je možné sledovat v zákaznicé sekci Objednávky (po Vašem přihlášení).

Kategorie našeho e-shopu jsou zadány přesně podle katalogu G-Gotoh Japan. Ten si můžete stáhnout v *.pdf u každého produktu. V popisu zboží je přesně popsáno, jak který produkt správně vybrat a vložit do košíku tak, abyste dostali přesně to, co sháníte.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Tím jsou myšleny především naše náklady vzniklé objednáním zboží z Japonska. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem prodávajícího a že bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto dokumentů a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím - pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Firma Jiří Jirovský nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím, nahráváním nebo načítáním webových stránek internetového obchodu do Vašeho počítače, případně špatnou funkcí nebo nedostupností těchto stránek. Jakékoliv náhrady škod jsou proto nepřípustné a nebudou vymáhány.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího od 9.10.2012 na dobu neurčitou nebo do doby jejich změny ze strany prodávajícího.

Jenotlivé stavy objednávek:

  • Registrována
  • Vyřizuje se
  • Objednávka vyřízena

Jakékoliv nestandardní řešení (zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu...) jsou řešeny dohodou prostřednictvím komunikačního prostředku (e-mail, telefon, ...).

Zboží je doručováno Českou poštou s.p. co nejdříve po objednání. Pokud zboží není skladem (tedy je na objednávku), zboží je doručováno až po jeho naskladnění k prodávajícímu. Neneseme žádná rizika spojená s doručením České Pošty s.p. (poškození, ztráta, či zpoždění dodání, atd.). V případě platby na dobírku Česká pošta s.p. vyžaduje úhradu příslušné částky.

Formy úhrady:

  • Hotově
  • Platba dobírkou
  • Platba převodem


KONTAKT:

Jiří Jirovský

Dobrovodská 128

České Budějovice 37006

IČO: 87207974 DIČ:

CZ8704091374 tel.:

+420 608 101 748

gotoh@gotoh.cz